Нашите учители

Нашите учители учасват в 4 методически обединения:

БЕЛ и Чужди езици

Председател на МО - С. Савова

главен учител - учител по БЕЛ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Председател на МО - С. Савова

главен учител - учител по БЕЛ

Г. Бургов

учител по БЕЛ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Г. Бургов

учител по БЕЛ

П. Йовева

учител по РЕ и АЕ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

П. Йовева

учител по РЕ и АЕ

С. Лазова

учител по АЕ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

С. Лазова

учител по АЕ

Математика Информатика и ИТ

Председател на МО - Д. Нейкова

главен учител - учител по математика

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Председател на МО - Д. Нейкова

главен учител - учител по математика

Ст. Георгиев

учитл по математика, информатика

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ст. Георгиев

учитл по математика, информатика

Т. Радкова

учитл по математика

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Т. Радкова

учитл по математика

Природни науки и Граждански образование

Председател на МО - В. Испиридонова

учител по биология и здр.образование

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Председател на МО - В. Испиридонова

учител по биология и здр.образование

Ам. Нешева

учител по химия, физика, човекът и природата

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ам. Нешева

учител по химия, физика, човекът и природата

М. Маринова

учител по география и икономика

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

М. Маринова

учител по география и икономика

Н. Къралиева

учител по история и цивилизация

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Н. Къралиева

учител по история и цивилизация

ТМСТ и Спортна подготовка

Председателна МО - Д. Димитров – зам. директор по сп. подготовка

учител по ТМСТ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Председателна МО - Д. Димитров – зам. директор по сп. подготовка

учител по ТМСТ

К. Мицов

учител по ТМСТ и спортна подготовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

К. Мицов

учител по ТМСТ и спортна подготовка

В. Ангелов

учител по спортна подготовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

В. Ангелов

учител по спортна подготовка

И. Асенов

учител по спортна подготовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

И. Асенов

учител по спортна подготовка

Г. Петров

учител по спортна подготовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Г. Петров

учител по спортна подготовка

А. Бачовски

учител по спортна подготовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

А. Бачовски

учител по спортна подготовка

В. Райчев

учител по спортна подготовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

В. Райчев

учител по спортна подготовка

И. Загоров

учител по спортна подготовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

И. Загоров

учител по спортна подготовка

С. Иванов

учител по спортна подготовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

С. Иванов

учител по спортна подготовка

Л. Балабанов

учител по спортна подготовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Л. Балабанов

учител по спортна подготовка