kalendar 2022 2023

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Г Р А Ф И К  ЗА  КОНСУЛТАЦИИ

 ЗА  ІI – ВИ   УЧЕБЕН  СРОК – 2018 – 2019 година

ИМЕ

ПРЕДМЕТ

КОНСУЛТАЦИИ

ЧАС

1

Снежана Савова

БЕЛ

ВТОРНИК

от 12.40 до 13.40

2

Мария Маринова

ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА

ВТОРНИК

от 12.40 до 13.40

3

Невина Къралиева

ИСТОРИЯ  И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ЧЕТВЪРТЪК

от 12.40 до 13.40

4

Амелия Нешева

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК.СРЕДА

ФИЗИКА  И  АСТРОНОМИЯ

СРЯДА

от 12.40 до 13.40

5

Валентина Испиридонова

БИОЛОГИЯ И ЗДР. ОБРАЗОВАНИЕ

ВТОРНИК

от 12.40 до 13.40

6

Станчо Георгиев

МАТЕМАТИКА ИНФОРМАЦ.ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИКА

ПОНЕДЕЛНИК

от 12.40 до 13.40

7

Даниела Нейкова

МАТЕМАТИКА ИНФОРМАЦ.ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИКА

СРЯДА

от 12.40 до 13.40

8

Василка Видинова

БЕЛ

ЧЕТВЪРТЪК

от 12.40 до 13.40

9

Петя Йовева

РУСКИ   ЕЗИК

ПОНЕДЕЛНИК

от 12.40 до 13.40

10

Кирил Мицов

ТМСТ

ПЕТЪК

от 12.40 до 13.40

11

Сашка Лазова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЧЕТВЪРТЪК

от 12.40 до 13.40

12

Димитър Димитров

ТМСТ

ПОНЕДЕЛНИК

от 12.40 до 13.40

          Консултациите се провеждат в съответните кабинети.

                                               ДИРЕКТОР: п  /Любомир Анчев/