Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2016/2017 година:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

09.02.2017 г. – за I - XI клас
07.02.2017 г. – за XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V - VIII клас (16 учебни седмици)
30.06.2017 г. – V - VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX - XI клас (18 учебни седмици)
14.07.2017 г. – XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)

Г Р А Ф И К  ЗА  КОНСУЛТАЦИИ

 ЗА  ІI – ВИ   УЧЕБЕН  СРОК – 2015 – 2016 година

ИМЕ

ПРЕДМЕТ

КОНСУЛТАЦИИ

ЧАС

1

Снежана Савова

БЕЛ

ВТОРНИК

от 12.40 до 13.40

2

Мария Маринова

ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА

ВТОРНИК

от 12.40 до 13.40

3

Невина Къралиева

ИСТОРИЯ  И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ЧЕТВЪРТЪК

от 12.40 до 13.40

4

Амелия Нешева

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК.СРЕДА

ФИЗИКА  И  АСТРОНОМИЯ

СРЯДА

от 12.40 до 13.40

5

Валентина Испиридонова

БИОЛОГИЯ И ЗДР. ОБРАЗОВАНИЕ

ВТОРНИК

от 12.40 до 13.40

6

Станчо Георгиев

МАТЕМАТИКА ИНФОРМАЦ.ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИКА

ПОНЕДЕЛНИК

от 12.40 до 13.40

7

Даниела Нейкова

МАТЕМАТИКА ИНФОРМАЦ.ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИКА

СРЯДА

от 12.40 до 13.40

8

Василка Видинова

БЕЛ

ЧЕТВЪРТЪК

от 12.40 до 13.40

9

Петя Йовева

РУСКИ   ЕЗИК

ПОНЕДЕЛНИК

от 12.40 до 13.40

10

Кирил Мицов

ТМСТ

ПЕТЪК

от 12.40 до 13.40

11

Сашка Лазова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЧЕТВЪРТЪК

от 12.40 до 13.40

12

Димитър Димитров

ТМСТ

ПОНЕДЕЛНИК

от 12.40 до 13.40

          Консултациите се провеждат в съответните кабинети.

                                               ДИРЕКТОР: п  /Любомир Анчев/