Добри практики

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ РАВНИЩА НА ГРАМОТНОСT

От една година се намираме се в пандемия, породена от корона вируса - COVID - 19. Обучението ни се провежда при нова организация и при нови условия - в електронна среда от разстояние или присъствено - по въртящ се график.
Ето защо решихме да създадем нова рубрика в нашия сайт "Добри практики".

Идеята ни е рубриката да се превърне в "хранилище"  и платформа за популяризиране на добри практики на  изследователска, ученическа работа, мотивиращи елементи, обратна връзка, групова и индивидуална работа, създаване и прилагане на умения и др.
Началото поставяме с колегите - преподаватели по БЕЛ и разработката им:ДОБРИ ПРАКРИКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ РАВНИЩА НА ГРАМОТНОСТ.

Очакваме предложения и разработки от всички учители. Нека заедно да си помогнем и намерим най - краткия път към добрите резултати!

 

Спортно училище “Васил Левски” гр. Кюстендил

В СУ се обучават ученици от 5-ти до 12-ти клас. Грижите за доброто обучение и възпитание са поверени на преподаватели, учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм.

След завършване на основно образование учениците продължават професионално обучение по професии: помощник –треньор по вид спорт. Основни спортове в СУ са: футбол, волейбол, борба, карате, художествена гимнастика, джудо, баскетбол и скокове на батут. Всяка година в СУ се награждават 10-те най-добри спортисти, спечелили призови места в първенства и турнири.

вижте повече +

Прием в СУ “Васил Левски” гр. Кюстендил

ukazanie-priem-
ukazanie-priem-