Добри практики

От една година се намираме се в пандемия, породена от корона вируса - COVID - 19. Обучението ни се провежда при нова организация и при нови условия - в електронна среда от разстояние или присъствено - по въртящ се график.
Ето защо решихме да създадем нова рубрика в нашия сайт "Добри практики".

Идеята ни е рубриката да се превърне в "хранилище"  и платформа за популяризиране на добри практики на  изследователска, ученическа работа, мотивиращи елементи, обратна връзка, групова и индивидуална работа, създаване и прилагане на умения и др.
Началото поставяме с колегите - преподаватели по БЕЛ и разработката им:ДОБРИ ПРАКРИКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ РАВНИЩА НА ГРАМОТНОСТ.

Очакваме предложения и разработки от всички учители. Нека заедно да си помогнем и намерим най - краткия път към добрите резултати!