На горе

Обществени поръчки на СУ

Протокол №1 от 20.12.2017 г.
Приложение № 8 - Образец Декларация преференциален режим
Приложение № 7 - Образец Декларации чл. 97 ППЗОП
Приложение № 6 - Образец Декларация МПС
Приложение № 5 - Образец Декларация лице
Приложение № 4 - Образец Ценово предложение
Приложение № 3 - Образец Предложение за изпълнение на поръчката
Приложение № 2 - Проект на договор
Приложение № 1 - Техническа спецификация
Обява от 12.12.2017

Номер на обявата: [34 / 12.12.2017 ] АОП №:

9071481

12.12.2017 г. 

19.12.2017 г.  16:30 ч.

Договор от 08.12.2016 г. - Организиране на ученическото хранене в СУ "Васил Левски" гр. Кюстендил
Протокол № 93/29.11.2016 г.
Информация за удължаване на срок за получаване на оферти - обява от 2016-11-17
Приложение № 8 - Образец Декларация преференциален режим
Приложение № 7 - Декларации чл. 97 ППЗОП
Приложение № 6 - Образец Декларация МПС
Приложение № 5 -образец Декларация лице
Приложение № 4 - Образец Ценово предложение
Приложение № 3 - Образец Предложение за изпълнение на поръчката
Приложение № 2 - Проект на Договор
 
 
Powered by Phoca Download