На горе

Презентации

Кандидатстудентска борса 2018
СУ 'Васил Левски' - САМООЦЕНЯВАНЕ
Презентацив по проект "Успех"

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ)

Презентацив по проект „Ученически практики“

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001  „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

 
 
Powered by Phoca Download