История на СУ

История на Спортно училище „Васил Левски”

На 18 ноември 1966 г. в гр.Кюстендил се открива Пето основно училище "Никола Въжаров". Училището се помещава в новопостроена училищна сграда, с директор Христо Франсъзов и 474 ученици, разпределени в 15 паралелки. Училището разполага с 19 класни стаи, административни помещения, физкултурен салон, спортни площадки.

Като основно училището съществува до 1986 год., когато е преобразувано в ЕСПУ със спортен профил. В него се запазват общообразователните паралелки от 1 до 8 клас и се създават спортни паралелки от 6 до 12 клас. Впоследствише е преобразувано в СОУ със спортен профил.

На 01.09.1986 година  е основано Средно общообразователно училище със спортен профил. За патрон на училището е избран известния спортист по бокс Кирил Николов - „Странджата”. Първи директор е Иван Манасиев. Общ брой на паралелките - 31, с общ брой ученици от I- ви до  XI-ти клас – 579.

През учебната 1993/94 година училището достига  до 33 паралелки, с общ брой ученици от I- ви до  XI-ти клас – 692.

Учениците , които се обучават в спортен профил са от VIII-ми до XI-ти клас и са 129.

Училището е преобразувано през 2001 г. когато СОУ със спортен профил "Христо Ботев е преобразувано и се разделя на две учебни заведения : Спортно училище „Васил Левски” и Пето основно училище „Христо Ботев”. Двете училища делят обща сграда.

Снимките показват моменти от откриването на учебните години - септември 1986 и 2001.

Спортно училище “Васил Левски” гр. Кюстендил

В СУ се обучават ученици от 5-ти до 12-ти клас. Грижите за доброто обучение и възпитание са поверени на преподаватели, учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм.

След завършване на основно образование учениците продължават професионално обучение по професии: помощник –треньор по вид спорт. Основни спортове в СУ са: футбол, волейбол, борба, карате, художествена гимнастика, джудо, баскетбол и скокове на батут. Всяка година в СУ се награждават 10-те най-добри спортисти, спечелили призови места в първенства и турнири.

вижте повече +

Прием в СУ “Васил Левски” гр. Кюстендил

ukazanie-priem-
ukazanie-priem-