ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Г Р А Ф И К  ЗА  КОНСУЛТАЦИИ

 ЗА  ІI – ВИ   УЧЕБЕН  СРОК – 2018 – 2019 година

ИМЕ

ПРЕДМЕТ

КОНСУЛТАЦИИ

ЧАС

1

Снежана Савова

БЕЛ

ВТОРНИК

от 12.40 до 13.40

2

Мария Маринова

ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА

ВТОРНИК

от 12.40 до 13.40

3

Невина Къралиева

ИСТОРИЯ  И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ЧЕТВЪРТЪК

от 12.40 до 13.40

4

Амелия Нешева

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК.СРЕДА

ФИЗИКА  И  АСТРОНОМИЯ

СРЯДА

от 12.40 до 13.40

5

Валентина Испиридонова

БИОЛОГИЯ И ЗДР. ОБРАЗОВАНИЕ

ВТОРНИК

от 12.40 до 13.40

6

Станчо Георгиев

МАТЕМАТИКА ИНФОРМАЦ.ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИКА

ПОНЕДЕЛНИК

от 12.40 до 13.40

7

Даниела Нейкова

МАТЕМАТИКА ИНФОРМАЦ.ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИКА

СРЯДА

от 12.40 до 13.40

8

Василка Видинова

БЕЛ

ЧЕТВЪРТЪК

от 12.40 до 13.40

9

Петя Йовева

РУСКИ   ЕЗИК

ПОНЕДЕЛНИК

от 12.40 до 13.40

10

Кирил Мицов

ТМСТ

ПЕТЪК

от 12.40 до 13.40

11

Сашка Лазова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЧЕТВЪРТЪК

от 12.40 до 13.40

12

Димитър Димитров

ТМСТ

ПОНЕДЕЛНИК

от 12.40 до 13.40

          Консултациите се провеждат в съответните кабинети.

                                               ДИРЕКТОР: п  /Любомир Анчев/