На горе

Документи на СУ

Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - Карта на лицензираните доставцичи на социални услуги за подкрепа на деца и семейста
Годишният комплексен план за дейността на СУ "В. Левски" гр. Кюстендил за учебната 2016/2017г.
ПРАВИЛНИК ПО ЗБУТ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” КЮСТЕНДИЛ
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА СУ КЮСТЕНДИЛ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕЖИТИЕТО НА СУ КЮСТЕНДИЛ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” КЮСТЕНДИЛ
 
 
Powered by Phoca Download