На горе

Проектът "Твоят час"

loga

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Вестник "Училище и спорт" при СУ „Васил Левски“ бр. 1/2017г.

Издават клуб „Журналист и репортер“ и клуб ,,Компютърен графичен дизайн“ при СУ „Васил Левски“ бр. 1/2017г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА „ТВОЯТ ЧАС“ Учебна 2016/2017 година
Заповед № 28 от 14.09.2017 г. относно училищна програма "Твоят час"
 
 
Powered by Phoca Download