На горе

Документи на СУ

Заповед 300 от 20.02.2019 г. за определяне критерии, условия и ред за предоставяне на стипендии за втори срок на учебната 2018-2019 година в СУ Кюстендил
Заповед 214 от 14.03.2018 г. за определяне учениците които получават стипендии за II срок на 2017-2018 уч. година.
Протокол 2 от 08.03.2018 г. за разпределение на средствата по видове стипендии за II срок на 2017-2018 уч. година.
Заповед 208 от 06.03.2018 г. за определяне критерии, условия и ред за предоставяне на различните видове стипендии за втори срок на учебната 2017-2018 година в СУ Кюстендил
Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - Карта на лицензираните доставцичи на социални услуги за подкрепа на деца и семейста
Годишният комплексен план за дейността на СУ "В. Левски" гр. Кюстендил за учебната 2016/2017г.
ПРАВИЛНИК ПО ЗБУТ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” КЮСТЕНДИЛ
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА СУ КЮСТЕНДИЛ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕЖИТИЕТО НА СУ КЮСТЕНДИЛ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” КЮСТЕНДИЛ
 
 
Powered by Phoca Download