Спортно училище " В. Левски" - гр. Кюстендил провежда процедура по набиране предложение във връзка с провеждане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет - Доставка на готова храна чрез поевтиняване на стойност до 2,50 лв на ден за един ученик от Спортно училище " В. Левски" - гр. Кюстендил през 2015 г през 2015 г , на стойност до 66 000/ Шестдесет и шест хиляди / лв без ДДС. Приемане на документи 13.11.2014 г. до 21.11.2014 г. до 12.00 часа. Отваряне на предложенията на 25.11.2014 г. от 14.00 часа.

Обявление, протоколи, решения, договори и др.:

Документи по тази ОП може да разгледате в раздел - документи по ОП или да изтеглите от тук:

АОП ID - 9035981