На горе

Фнансов компонент на СУ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 03.07.2020 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 13.01.2020 г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Спортно училище "Васил Левски", гр.Кюстендил, ул."Спартак" № 21 към 30.09.2019 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 15.10.2019 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 30.09.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ - гр. Кюстендил
към 30.09.2019 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 05.07.2019 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 30.06.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ - гр. Кюстендил
към 30.06.2019 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.03.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ - гр. Кюстендил
към 31.03.2019 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 11.04.2019 г.
Начален бюджет за 2019 г. на СУ "Васил Левски" гр.Кюстендил
Начален бюджет за 2018 г. на СУ "Васил Левски" гр.Кюстендил
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.12.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ - гр. Кюстендил
към 31.12.2018 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил проведено на 12.10.2018г.на 06.07.2017г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 30.09.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ - гр. Кюстендил
към 30.09.2018 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 30.06.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ - гр. Кюстендил
към 30.06.2018 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.03.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ - гр. Кюстендил
към 31.03.2018 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.12.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ - гр. Кюстендил
към 31.12.2017 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

 
 
Powered by Phoca Download