На горе

Фнансов компонент на СУ (бюджет)

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 10.01.2023 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ гр. Кюстендил към 31.12.2022 г.- информация
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил към 31.12.2022 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 11.10.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ гр. Кюстендил към 30.09.2022 г.- информация
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил към 30.09.2022 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 07.07.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил към 30.06.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ гр. Кюстендил към 30.06.2022 г.- информация
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 12.03.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил към 31.03.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ гр. Кюстендил към 31.03.2022 г.- информация
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ гр. Кюстендил към 31.12.2021 г.- информация + протокол ОС
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил към 31.12.2021 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 05.10.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ гр. Кюстендил към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил към 30.09.2021 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 08.07.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ гр. Кюстендил към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил към 30.06.2021 г.
 
 
Powered by Phoca Download