На горе

Фнансов компонент на СУ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА НА СУ „В. Левски „ ПРОВЕДЕНО НА 10.01.2014 г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. Кюстендил към 31.12.2013 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.03.2013 г.
НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ за 2013 година - Спортно училище "Васил Левски " - гр. Кюстендил
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. Кюстендил към 31.12.2013 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. Кюстендил към 31.12.2012 г.
Протокол от Общо съберание на СУ "В. Лвески", проведено м.09.2012 r.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 30.09.2012 г. стр.2
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 30.09.2012 г. стр.1
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.03.2012 г.
СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " КЮСТЕНДИЛ - БЮДЖЕТ - 2012 г.
 
 
Powered by Phoca Download