Наименование на проекта

Проект
«Да направим училището привлекателно за младите хора»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )

Информация за проекта

Уеб адрес на проекта:
http://uspeh.mon.bg/

 

Вижте презентация за изпълнение на проекта в

Спортно училище 'Васил Левски' - Кюстендил.