ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОТ 16.03.2020 г.

ГРАФИК
НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В
СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОТ 16.03.2020 г.
1 ЧАС - 9:00 - 9:30
2 ЧАС - 9:40 - 10:10
3 ЧАС - 10:20 - 10:50
4 ЧАС - 11:00 - 11:30
5 ЧАС - 11:40 - 12:10
6 ЧАС - 12:20 - 12:50
7 ЧАС - 13:00 - 13:30
8 ЧАС - 13:40 – 14:10
СП по вид спорт - 14:30 - 16:00
СП по вид спорт - 16:00 - 17:30