Осигурени средства за безплатен обяд на учениците през уч.2020/2021 година

Предстоящата нова учебна 2020/2021 година започва с паралелки  във всички класове. На проведено заседание на Общинския съвет на община Кюстендил - в края на месец август 2020 година е взето решение за  наличие на паралелки в СУ " Васил Левски" с брой ученици под необходмия минимум

От общинския бюджет на община Кюстендил  се  осигурява безплатен обяд в размер на 4,00 лева на 109 ученици, като за края на финансовата 2020 година учебните дни са 64, за 2021 са 107 учебни дни.
С решение на общинските съветници за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единен разходен стандарт за предстоящата,нова, учебна година се отпускат 4732 8 лева.

Нека си пожелаем здраве и спорна работа през Новата учебната година, независимо от трудностите, свързани с пандемията - COVID 19.