Стипендии за I срок на 2020-2021 учебна година

Със заповед 141 от 23.11.2020 г.на Директора на училището и във връзка с Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно  са определени учениците, които получават стипендии за I срок на 2020-2021 уч. година.