Стипендии за I срок на 2022-2023 учебна година

Със заповед 141 от 08.11.2022 г.на Директора на училището и във връзка с Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно  са определени учениците, които получават стипендии за I срок на 2022-2023 уч. година.