ДА СЕ ДОКОСНЕШ ДО ШАМПИОНИ

Много са успелите спортисти - възпитаници на нашето училище. Периодично с тях организираме срещи .

Със значими  спортни успехи ни зарадваха и настоящите  ученици през 2022 година .

Предоставяме Ви материала "ДА СЕ ДОКОСНЕШ ДО ШАМПИОНИ", с който направихме кратък преглед на спортистите - НАША ГОРДОСТ!.