Благотворителни инициативи

В навечерието на коледните празници ученици от нашето училище се включиха в различни благотворителни инициативи

- Конкурс за коледна картичка на тема „Коледа за всеки“, организиран от Община Кюстендил.
    
 Награди получиха Лазар Тодоров – 7 клас  и Ивайло Иванов  – 5клас    
      
- Участвахме и  в кампанията „Миг човечност“. Децата от  5 , 6 и 7 клас изработиха и надписаха пожлания  в коледни картичики. Картичките предадохме за пакетите, предназаначени  за хора в неравностойно положение от три общини – Кюстендилска, Невестинскаи Треклянска.
        

Поздравления!

Винаге и навсякъде има място за добри дела!

 

 

darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-
darenie-