ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД КЮСТЕНДИЛ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА  2023/2024 ГОДИНА

В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД КЮСТЕНДИЛ

Приемът се осъществява по реда и условията на Наредба 1 /30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на ученици от Спортните училища и Заповед РД-09-189 / 07.04.2023 година на Министъра на младежта и спорта.

Необходимите условия са:`

  • Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
  • Да положат изпит за проверка на възможностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
  • Ученикът има право да кандидатства по един или два вида спорт от застъпените в училището.

Документи: по образец

Срокове за подаване на документи:

  • Приемни изпити Іви тур –  от 20.05.2023 до 20.06.2023 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.
  • Приемни изпити ІІри тур – от 01.08.2023 до 10.08.2023 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.

Срокове за провеждане на изпитите по вид спорт:

  • Іви тур – 29 -30.06.2023 г.
  • ІІри тур – 15-16.08.2023 г.

Изпитите се провеждат  в 2 /два/ дни по график за всеки един  от спортовете.

Класиране:

  • Извършва се  по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт.

Записване на новоприетите ученици :

  • Іви тур – до 06.07.2023 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.
  • ІІри тур – до 25.08.2023 г в училището от 1000ч. до 1500ч

Стани част от нас,

БЪДИ ЕДИН ОТ ШАМПИОНИТЕ НА Спортно училище „Васил Левски“ В ГРАД КЮСТЕНДИЛ !

Изтеглете настоящата информация тук:

"Образовнаие и спорт начин на живот"

Прием в СУ “Васил Левски” гр. Кюстендил

ukazanie-priem-
ukazanie-priem-

Спортно училище “Васил Левски” гр. Кюстендил

В СУ се обучават ученици от 5-ти до 12-ти клас. Грижите за доброто обучение и възпитание са поверени на преподаватели, учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм.

След завършване на основно образование учениците продължават професионално обучение по професии: помощник –треньор по вид спорт. Основни спортове в СУ са: футбол, волейбол, борба, карате, художествена гимнастика, джудо, баскетбол и скокове на батут. Всяка година в СУ се награждават 10-те най-добри спортисти, спечелили призови места в първенства и турнири.

вижте повече +