СУ „Васил Левски“ – партньор по проект „Докосни света извън ИНТЕРНЕТ“

Erasmus min 400 685Преподаватели от спортно училище „Васил Левски“, гр. Кюстендил взеха участие в международна конференция с под наслов „Докосни света извън ИНТЕРНЕТ“, организирана от ЕРАЗЪМ+

 Условията на живот в съвременното общество и бързото развитие на информационните технологии, създават предпоставки за все по-нарастващо социално очуждение сред обществото. Особено уязвими в това отношение са подрастващите, сред тях не малък е процентът на тези, при които зависимостта от електронните устройства все повече се засилва. Осъзнавайки изключителните поражения, които нанасят електронните устройства върху психиката на подрастващите, нашият екип с огромна мотивация пристъпи към изпълнение на настоящия проект „Свободното време на проекта“.

erasmus5Целите, които си поставихме:

  • Предотвратяване на социалното отчуждение сред учащите, като им помогнем да преоткрият красотата на заобикалящия ги свят;
  • Разясняване на вредното влияние на прекомерната употреба на електронните устройства върху човешкия организъм;
  • Да се осъществи ефективна семейна и междуличностна комуникация. Съществената роля на родителите в предотвратяването на това отчуждение.

Учениците, които участваха в проекта, бяха на възраст от 8 до 13 години.

Повече информация за проекта тук.

Спортно училище “Васил Левски” гр. Кюстендил

В СУ се обучават ученици от 5-ти до 12-ти клас. Грижите за доброто обучение и възпитание са поверени на преподаватели, учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм.

След завършване на основно образование учениците продължават професионално обучение по професии: помощник –треньор по вид спорт. Основни спортове в СУ са: футбол, волейбол, борба, карате, художествена гимнастика, джудо, баскетбол и скокове на батут. Всяка година в СУ се награждават 10-те най-добри спортисти, спечелили призови места в първенства и турнири.

вижте повече +

Прием в СУ “Васил Левски” гр. Кюстендил

ukazanie-priem-
ukazanie-priem-