Направления на дейност

Днес в СУ се обучават 216 ученици от 5-ти до 12-ти клас. Грижите за доброто обучение и възпитание са поверени на преподаватели, учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм.

След завършване на основно образование учениците продължават професионално обучение по професии: помощник треньор по вид спорт, помощник инструктор по фитнес и организатор на спортни прояви и първенства. Основни спортове в СУ са: футбол, волейбол, борба, карате, художествена гимнастика, лека атлетика и джудо. Всяка година в СУ се награждават 10-те най-добри спортисти, спечелили призови места в първенства и турнири.

Дейността ни е насочена в 2 основни наоравления - Учебна дейност и Спортна подготовка.