На горе

Нормативни документи

АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА - 24.11.2021
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА
Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г.

за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година.

НАРЕДБА № 1 от 17.05.2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
 
 
Powered by Phoca Download