На горе

Фнансов компонент на СУ

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 05.10.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ гр. Кюстендил към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил към 30.09.2021 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 08.07.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ гр. Кюстендил към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил към 30.06.2021 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 13.04.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.03.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил към 31.03.2021 г.
Начален бюджет за 2021 г. на СУ "Васил Левски" гр.Кюстендил
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил към 31.12.2020 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 14.01.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 30.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 13.10.2020 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 03.07.2020 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Кюстендил на 13.01.2020 г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ – гр. Кюстендил към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Спортно училище "Васил Левски", гр.Кюстендил, ул."Спартак" № 21 към 30.09.2019 г.
 
 
Powered by Phoca Download