През учебната 2021/2022 година СУ "В. Левски" участва в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В началото на месец декември 2021 година  в Спортно училище „Васил Левски“ – Кюстендил , бяха получени 8 бр преносими  компютъра учителски тип „ Windows OC Lenovo ThinkPad L14 Gen 2“,   на стойност  8006,80 лв и 11 бр. компютърно оборудване за нуждите на учениците „ Dell Latitude 3190 Edication 2-in-1 на стойност  9240,00 лв.

Оборудването е предоставено по проект BG05M2OP001 -5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.

В училището ни са създадени всички необходими условия за провеждане на спортно - образователен процес в условията на пандемична обстановка, породена от COVID 19.

С радост и задоволство Ивелина Николова прие поканата за участие в училищното тържество за началото на новата учебна година.
 На 1 септември 2021 година Ивелина Николова посети нашето училище (Ева учи в  Спортно училище“Васил Левски“ в периода 2006 – 2012 година със специалност борба свободен стил с треньори  Любомир Балабанов, Валентина Райчева-Маринова и Валери Райчев).

Тя поздрави присъстващите и пожела спорна нова учебна година.


На 1 септември 2021 година тържествено бе открита новата 2021/2022 учебната година.
Присъстваха ученици, учители, треньори, родители.

Тържественото откриване  на първия учебен ден в нашето училище бе уважено от много гости, тъй като именно тук се кове бъдещето и славата на Кюстендил и на страната ни, от което са излезли много известни  спортисти, спечелили и завоювали европейски и световни медали и слава, като в настоящите  Олимпийските игри в Токио завоюва успехи и представи България златната медалистка  Ерика Зафирова, вече призната за почетен гражданин на гр. Кюстендил.
Тук бяха и шампионите Евелина Николова - сребърен медалист от Токио, олимпийският шампион Александър Костадинов и др. Бяха  възпроизведени и показани демонстрации по художествена гимнастика пред гостите на училището от настоящите възпитанички на Спортното училище „В. Левски” Десислава Георгиева и Ралица Русева, както и демонстрация по карате и футбол.
Бяха поднесени поздравителни адреси от Министерството на младежта и спорта, от Община Кюстендил от кмета Петър Паунов и от Регионалното управление на образованието в лицето на Мая Стойчева.
Лични приветствия поднесоха заместник-областният управител Йордан Гогев и бившите възпитаници, постигнали големи спортни успехи, като Евелина Николова и Александър  Костадинов, които споделиха интересни факти от своето израстване – от плахите първи стъпки до израстването им именно в това училище за шампиони и за продължението на делото на Любомир Анчев от директорката на училището Невина Къралиева, срастнала с постоянството и успехите на своите възпитаници с годините.
Директорката Невина Къралиева поздрави присъстващите гости, треньори и ученици и отбеляза колко труд, постоянство и упоритост, мъдрост и човечност са необходими да се съчетаят учение и спорт, за да се  стигне до шампионските титли, които са награда за упорития труд на целия екип на училището, зад който тя застава безпрекословно, защото тук мечтите се сбъдват.
Новите ученици за тази учебна година бяха посрещнати с питка и мед и с пожелание:

”На добър час!” за успешна и съзидателна нова учебна година.

 

 Евелина Георгиева Николова е българска състезателка по борба. На летните олимпийски игри в Токио през 2021 година печели бронзов медал в категория до 57 килограма
За нас - ученици, учители, треньори и работещи в СУ "Васил Левски" - Кюстендил тя е вълнение, радост, гордост защото на 5 август 2021 година нашата ученичка Евелина Георгиева Николова достигна мечтания връх от всеки спортист – почетната стълбичка на Олимпиадата в Токио.
Ева учи в  Спортно училище“Васил Левски“ в периода 2006 – 2012 година със специалност борба свободен стил с треньори  Любомир Балабанов, Валентина Райчева-Маринова и Валери Райчев. Състезаваше се за  СКБ „Васил и Георги Илиеви“.  Още от ученическите си години се заявяваше със спортен хъс и желание за победа на всяка цена.  Затова този резултат, е предизвестен.  
Колективът от нейни треньори и учители в СУ „Васил Левски“ е горд от резултата на Евелина Николова. Пожелаваме ѝ здраве, за да продължи своята блестяща кариера.

 

evelina-
evelina-
evelina-
evelina-
evelina-
evelina-

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
asp agentsia za sotsialno podpomagane logo   Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
   Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
asp   Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
   Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.