Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция ,;Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/flles/SafeNet_DAZD2020.pdf

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители”  Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители"

В Държавен вестник, бр. 77 от 01.09.2020 г., е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 218 от 17.08.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с което се регламентиранов вид месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

 

Предстоящата нова учебна 2020/2021 година започва с паралелки  във всички класове. На проведено заседание на Общинския съвет на община Кюстендил - в края на месец август 2020 година е взето решение за  наличие на паралелки в СУ " Васил Левски" с брой ученици под необходмия минимум

От общинския бюджет на община Кюстендил  се  осигурява безплатен обяд в размер на 4,00 лева на 109 ученици, като за края на финансовата 2020 година учебните дни са 64, за 2021 са 107 учебни дни.
С решение на общинските съветници за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единен разходен стандарт за предстоящата,нова, учебна година се отпускат 4732 8 лева.

Нека си пожелаем здраве и спорна работа през Новата учебната година, независимо от трудностите, свързани с пандемията - COVID 19.

Уважаеми родители,
Във връзка с разпространението на COVID-19 и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, СЗО и УНИЦЕФ преведоха и адаптираха на  български  език  материали  за  деца и  родители под наслов „Родителството  в  условията  на COVID-19“  или как децата могат да се борят с COVID-19.
Предоставяме Ви достъп до образователните материалите, с цел да улесним общуването Ви с децата по въпросите на COVID-19.

 

-vreme-obstuvane
-pozitivni
-struktura
-povedenie
-spokoistvie
-razgovor

 

 

Днес, 26 март 2020 година Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 година, включително.

Може да се запознаете със: Заповед № РД-01-154